Laxmi Dye Chem

OFFICE ADDRESS:

B/409, GAHESH PLAZA,
OPP NAVARANGPURA BUS STOP,
NAVARANGPURA, AHMEDABAD 380009.
PH: 079 26420552, 26422762, 32955050.
FAX: 079 26445050.
EMAIL: laxmi_dye_chem@yahoo.com.
MSN: laxmi_dye_chem@hotmail.com


GODOWN ADDRESS:

GODOWN NO.6, MG ESTATE, ASLALI, AHMEDABAD